Archive for the ‘inwestowanie’ Category

Nikt za nas nie zarobi

Nikt za nas nie zarobi

Rozliczne firmy, które zajmują się prowadzeniem funduszy inwestycyjnych mogą skusić rozlicznych, którzy pragną zyskać. Jednak należy pamiętać o tym, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z przekazaniem własnych pieniędzy instytucji, która zajmie się ich pomnażaniem. Osoba ponosi dość rozliczne ryzyko. Poza tym powinna sobie uświadomić fakt, że w ten sposób może stracić wiele pieniędzy, gdyż wiąże się to wszystko także z opłatami prowizyjnymi. Czasami niektórzy kuszą rynkami zagranicznymi, jak na przykład Turcja, która utrzymuje się samodzielnie z produkcji rolnej i turystyki. Prawdopodobnie jest krajem o niskich wahaniach. Czasami należy samemu zdobyć niezbędne informacje i nie wierzyć niesprawdzonym instytucjom i osobom w zamieszczone przez nie informacje. Trzeba brać pod uwagę, że wielu ludzi padło niejednokrotnie ofiarą oszustów, którzy kusili rozlicznymi zyskami z inwestycji w ich fundusze, a potem nie mogli już odzyskać pieniędzy. Dlatego czasami lepiej samemu odpowiadać za swoje pieniądze i inwestować je w lokaty lub grać na giełdzie. Zawsze istnieje ryzyko, ale lepiej być odpowiedzialnym samemu za jego ponoszenie niż potem szukać igły w stogu siana i poszukiwać ludzi, którzy tak naprawdę okradli swoich inwestorów. Złota zasada jest taka, że nikt za nas nie zarobi.

Konto bankowe powiązane z kontem maklerskim

Konto bankowe powiązane z kontem maklerskim

Coraz więcej banków oferuje dostęp do konta maklerskiego. Taką formę wybrała MBank, który jest polecany przez szereg inwestorów, a to w dużej mierzy ze względu na szybkość transferu. W przypadku grania na giełdzie papierów wartościowych jest to dość ważne, gdyż wiadomo jest, że stan spółek i akcji zmienia się niekiedy z minuty na minutę. Poza tym bank gwarantuje także uzyskanie kredytu na zakup papierów wartościowych. Konto banku będzie powiązane z kontem maklerskim, które każdy będzie samodzielnie sobie prowadził. Tak naprawdę kolejnym plusem są niskie opłaty prowizyjne za dokonane transakcje. W dobie internetu można grać na i inwestować na giełdzie bez konieczności wychodzenia z domu. Konto w tym banku, jak również maklerskie może każdy założyć bez zbędnych formalności związanych z przesyłaniem danych i opuszczaniem zacisza domowego. Konto jest dostępne dla inwestora przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Sam decyduje, kiedy pracuje i jak inwestuje. Zatem gra na giełdzie nie wymaga już większych wysiłków niż dawniej. Poza tym inwestor może cieszyć się tym, że transakcje przebiegają dość sprawnie. Musi oczywiście posiadać niezbędną wiedzę, która odnosi się do inwestowania. Jednak dla początkujących warto wybrać bezpieczne spółki i zainwestować pieniądze długoterminowo.

Japońska analiza cen

Japońska analiza cen

W średniowiecznej Japonii stosowano analizę zachowania cen ryżu przy pomocy rysunków przypominających świece. Te proste wykresy zdobyły popularność w ostatnich latach na rynkach giełdowych całego świata. Metoda ta polega na tym, że dana świeca obrazuje zachowanie się cen w wybranym okresie czasu. Można dowolnie przypisać tej świecy wybrany odcinek czasowy, czyli może on trwać od kilku minut do kilku miesięcy. Każda ze świec ma w swej budowie zawartą wartość otwarcia i zamknięcia, a także cenę minimalną i maksymalną dla danego okresu. Ważna jest symbolika kolorów świecy: biały korpus sugeruje, że cena zamknięcia była wyższa niż cena otwarcia, z kolei czarny – odwrotnie – cena zamknięcia była niższa. Końcówka górnego knota daje informacje o wartości maksymalnej ceny, a dolnego – minimalnej w danym czasie. Formację, jaką tworzy grupa świec, można analizować tradycyjnymi zachodnimi sposobami lub przy pomocy japońskich metod, brzmiących nieco egzotycznie i poetycko. Innym pochodzącym z Japonii sposobem analizowania zachowania się cen na rynku są wykresy kagi. Były one stosowane od początku funkcjonowania giełdy. Budową przypominają wykresy punktowo-symboliczne. Na początek zakłada się istotną zmianę ceny, która wskazuje dalszy kierunek rysowania wykresu. W tym rysunku rolę odgrywa także grubość linii. Analizując taki wykres identyfikuje się typowe formacje, które się pojawiają na rysunkach.

Czy na kursach walut można zarobić

Czy na kursach walut można zarobić

Kursy walut zmieniają się każdego dnia, a nawet kilka razy w ciągu dnia, co doskonale widać, gdy śledzi się tabele kursowe, które publikuje Bank Centralny w Polsce. Narodowy Bank Polski publikuje tabele kursów średnich, zwykle jedną dziennie, jednak w przypadku, gdy sytuacja na rynkach finansowych dynamicznie się zmienia, bywa, że w ciągu dnia pojawia się kilka tabel kursów średnich, na podstawie których ustalane są kursy w bankach czy w kantorach. Podobno najkorzystniejsze warunki dla zakupu walut są dostępne w internetowych kantorach, które działają na zasadzie zakupów grupowych, bowiem niskie kursy walut są tam możliwe właśnie dlatego, że do zakupu określonej waluty w określonym terminie (np. do 20 każdego miesiąca) zgłaszają się chętni, którzy deklarują, ile waluty potrzebują. Ich zebranie powoduje, że kantor internetowy może negocjować kurs z np. kantorem stacjonarnym, przez co e facto kredytobiorca, który spłaca kredyt w walucie i który jednocześnie korzysta z takiego kantoru internetowego, może spłacić kredyt za mniej niż wynikałoby to tylko z kursu waluty w kantorze. Jednak trudno mówić o możliwości zarabiania na kursie walut, ponieważ aby faktycznie był możliwy zysk z zakupu waluty, należałoby zainwestować w taką transakcję spore fundusze, a samą walutę trzymać przynajmniej przez kilka miesięcy, aby kurs zmienił się na tyle, aby można ją było korzystnie sprzedać.

Co warto wiedzieć o inwestowaniu na giełdzie?

Co warto wiedzieć o inwestowaniu na giełdzie?

Tak naprawdę najbardziej zatrważa fakt, że w Polsce tak naprawdę na giełdzie papierów wartościowych inwestuje około 300 tysięcy osób, choć wylicza się, że raczej jest to półtora miliona, to tamten wynik ukazuje tych, którzy z tego się utrzymują i są stale obecnie. Wielu zastanawia ten fakt. Dlatego także program pierwszy Telewizji Polskiej postanowił wyemitować program pod nazwą: wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie. Jest to cykl edukacyjny, który ma nie tylko zachęcić Polaków do rozpoczęcia inwestycji, ale głównie edukować z zakresu ekonomii i tego, jak można inwestować. Zazwyczaj każdy wybiera bezpieczne spółki skarbu państwa, które niosą ze sobą niskie ryzyko. Ale tak naprawdę giełda daje dużo szersze możliwości, z których korzysta niewielu udziałowców. Program ten powstał w ramach funduszy unijnych i kampanii, która ma na celu edukowanie Polaków z zakresu inwestowania na giełdzie. W programie zostały poruszone ciekawe zagadnienia, które stanowią niebywałą ciekawostkę. Oczywiście czas pokaże, czy świadomość ludzi zostanie podniesiona. Minusem z pewnością może okazać się godzina emisji, nieodpowiednia dla każdego. Może jednak będzie to kolejny program z funduszy unijnych, dla samych funduszy. Czas pokaże, czy przyniesie oczekiwane korzyści i zachęci większą liczbę ludzi do inwestowania na giełdzie.

Przemyślane inwestowanie na giełdzie

Przemyślane inwestowanie na giełdzie

Odniesienie sukcesu w inwestycjach giełdowych wiąże się z trafnym przewidywaniem, które spółki mogą w przyszłości przynieść zysk. Niezbędna jest odrobina ryzyka, ale nie zmienia to faktu, że wszelkie kroki na giełdowej drodze powinny być dobrze przemyślane. Wiele osób inwestujących na giełdzie wybiera spółki będące tzw. pewniakami, czyli mające ustaloną tradycję, renomę i długi czas funkcjonowania. Za takie uchodzą np. spółki z branży telekomunikacyjnej czy energetycznej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że i one mogą borykać się z przejściowymi kłopotami. Dlatego zawsze warto postawić na różnorodność i wybrać kilka spółek pochodzących z różnych sektorów rynku. Na giełdzie istnieje zasada, że im większe jest ryzyko, tym więcej można zarobić, ale oczywiście, także więcej stracić w przypadku gwałtownego spadku akcji danej spółki. Ryzykanci, inwestujący w nową, mało znaną na rynku firmę, mogą liczyć w przypadku jej sukcesu na ogromne zyski. Jednak załamanie akcji może przynieść równie gigantyczne straty. Bardziej stabilny i bezpieczny zysk gwarantuje inwestowanie w spółki istniejące na rynku od dawna, choć w tym przypadku nie można liczyć na zbyt spektakularny zarobek. Debiutantom giełdowym zaleca się jednak właśnie takie inwestycje, gdyż pozwalają one na zminimalizowanie ewentualnych strat i na dobre poznanie praw rządzących giełdowym rynkiem.

Giełda jako rynek dla inwestorów

Giełda jako rynek dla inwestorów

Na rynku, jakim jest giełda papierów wartościowych, przedmiotem dokonywanych transakcji są akcje przedsiębiorstw, papiery dłużne, jak choćby obligacje skarbu państwa i przedsiębiorstw, a także instrumenty finansowe np. opcje. Z giełdą papierów wartościowych najmocniej kojarzone są akcje. Przez wielu inwestorów są one uznawane za najlepszą lokatę inwestycyjną pod względem możliwej zyskowności. Jednocześnie akcje spółek giełdowych zapracowały na powszechną opinię ryzykownych inwestycji, a to za sprawą dużej zmienności notowań giełdowych akcji. W dobie globalizacji ekonomicznej hossa na jednej z giełd w dowolnym miejscu świata, szczególnie tak dużych jak nowojorskie NASDAQ, powoduje spadki cen akcji notowanych na giełdzie warszawskiej czy jakiejkolwiek innej. System naczyń połączonych w światowej gospodarce powoduje, że kryzysy tak lokalne jak i światowe mocno odczuwalne są na giełdach, i na odwrót, krachy giełdowe wpływają na gospodarkę. Do tego dochodzi działalność spekulacyjna wielkich inwestorów indywidualnych czy korporacyjnych, przez którą zwłaszcza mniejsi gracze są bardziej narażeni na niestabilność rynku giełdowego i związane z tym ryzyko strat. Giełda nadal spełnia inną swą rolę, do której została powołana, pozostając dla przedsiębiorstw najlepszym źródłem pozyskiwania kapitału na rozwój.

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Jeżeli rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie to z całą pewnością powinniśmy pamiętać również o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to instytucja o charakterze publicznym. Jej celem jest zapewnienie możliwości obracania papierami wartościowymi przez tych, którzy są tym zainteresowani. Do papierów wartościowych zalicza się między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia jednak również obrót instrumentami finansowymi, które nie zaliczają się do papierów wartościowych. Są to między innymi opcje oraz kontrakty terminowe. Wszystkie zasady obrotu określone są przez obowiązujący wszystkich decydujących się na takie inwestowanie regulamin giełdy. Określone są również szczegółowe zasady obrotu giełdowego. Również Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad obrotem wszystkimi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na giełdzie. Wskazuje się również na szereg ustaw, które obrót ten regulują. Są to między innymi ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. Giełdę Papierów Wartościowych założył Skarb Państwa. Giełdą Papierów Wartościowych zarządzają Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Na czele Giełdy Papierów Wartościowych stoi prezes, którym obecnie jest Adam Maciejewski.

Czas trwania obligacji

Czas trwania obligacji

Rozmawiając o obligacjach z całą pewnością warto poruszyć kwestie związane z czasem trwania obligacji. Z całą pewnością jest to jeden z ważniejszych terminów, który związany jest właśnie z obligacjami. Czas trwania obligacji określa się również mianem duracji obligacji. Jeżeli będziemy znali czas trwania obligacji to będziemy mogli wykorzystać go w wielu niezwykle ważnych dla nas celach. Przede wszystkim znajomość czasu obligacji daje nam możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem, które związane jest ze stopą procentową. Znajomość czasu trwania obligacji to również bardzo ważna informacja, która okazuje się być przydatna przy okazji inwestowania. Chcąc zarządzać swoimi środkami finansowymi również przydaje nam się wiedza dotycząca czasu trwania obligacji. Mianem czasu trwania obligacji określa się średni termin, w którym ma nastąpić wykup obligacji. Decydując się na kupno obligacji określonego rodzaju zawsze powinniśmy dowiedzieć się jaki jest czas ich trwania. Bez tej wiedzy wiele bowiem nie zdziałamy. Trzeba o to dokładnie dowiedzieć się również wtedy, kiedy chcemy uchodzić za naprawdę poważnych inwestorów, którzy znają się na rzeczy. W przeciwnym razie możemy zostać wzięci za prawdziwych amatorów, którzy nawet nie zadają sobie tyle trudu aby dowiedzieć się istotnych kwestii.