Na czym polega analiza techniczna

Na czym polega analiza techniczna

Osoba decydująca się na inwestowanie na giełdzie, by odnieść sukces, powinna postępować według ściśle wytyczonych reguł. Oczywiście inwestowanie zawsze będzie się wiązać z ryzykiem, ale można je zmniejszyć poprzez stosowanie się do kilku zasad. Przede wszystkim decyzje, które podejmowane są przez inwestora, powinny być poprzedzone dogłębną analizą. Jedną z metod stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka błędu jest analiza techniczna, czyli zbiór procedur dokonywania oceny przyszłych zmian cen akcji na podstawie wykresów cen akcji i ich wolumenu w przeszłości. Jest to bardzo szeroki wybór reguł, gdyż powstawał przez dziesiątki lat w różnych krajach. Dostępne są metody oparte na wielu rodzajach średnich, wskaźników i oscylatorów wyliczanych na podstawie matematycznych wzorów. Poza tym istnieją sposoby oceny na podstawie formacji, stref wsparcia i oporu, fal itd. Wybór odpowiedniej metody i prawidłowa interpretacja jej wyników to prawdziwa sztuka. Analiza techniczna ma tą zaletę, że można ją stosować zarówno w przypadku inwestycji długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Jest to uniwersalna technika oceny ryzyka, stosowana najchętniej przez krótkoterminowych graczy na różnorodnych rynkach, m.in. obligacji, akcji , surowców. Ocena następuje na podstawie analizy wykresów, wytwarzanych przez specjalistyczne oprogramowanie.