Podstawowe czynniki kursowe walut na rynku Forex

Podstawowe czynniki kursowe walut na rynku Forex

Kursy walut to podstawowy element inwestowania na giełdach walutowych. Tylko sukcesywne oraz systematyczne śledzenie wykresów kursowych pozwoli zapoznać się z tendencjami panującymi na danej giełdzie. Wszelakie informacje statystyczne stanowią również główny punkt informacyjny szeregu programów biznesowych oraz wiadomości krajowych. Na rynkach Forex prezentowane kursy walutowe cechuje odmienna budowa, aniżeli te dane, jakie spotkamy w kantorach, czy przeczytamy w prasie codziennej. Forex operuje parami walutowymi. Oznacza to, że zestawia koszty jednej waluty względem drugiej i dlatego w jednej linii odnajdziemy dwa odmienne symbole walutowe. Pierwsza waluta stanowi punkt bazowy, czyli nasz punkt odniesienia, natomiast druga jest walutą kwotową. Stosunek jednej do drugiej odpowiada na pytanie ile drugiej waluty otrzymamy za jednostkową wartość tej pierwszej. Takie formy publikowania danych statystycznych dotyczących wybranej waluty giełdowej spotykamy jedynie na platformach rynkowych Forex. Bez odpowiedniej wiedzy na temat proponowanych w ramach Forex zestawień oraz bez umiejętności czytania podanych informacji możemy popełnić znaczące błędy albo doprowadzić do szybkiej utraty posiadanych środków finansowych.