Obligacje i ich rodzaje

Obligacje i ich rodzaje

Najbardziej znanymi obligacjami wśród Polaków są te emitowane przez Skarb Państwa, zwane skarbowymi. Istnieją jednak jeszcze inne ich rodzaje, takie jak obligacje komunalne, które są emitowane przez samorządy, obligacje samorządowe i obligacje korporacyjne, wypuszczane przez firmy. Przyczyną słabej popularności tych obligacji jest to, że pojawiły się one w Polsce stosunkowo niedawno. Tymczasem zwłaszcza obligacje korporacyjne okazują się często lepszą formą lokowania pieniędzy niż popularne akcje, obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Na Zachodzie emitowanie przez firmy obligacji jest dość powszechnym sposobem, obok kredytów i wypuszczania akcji, na finansowanie różnorodnych inwestycji. W Polsce taka forma zdobywania przez przedsiębiorstwa funduszy staje się coraz bardziej popularna. Szczególnie w czasach kryzysu emitowanie przez firmy obligacji jest bezpiecznym i pewnym sposobem pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój. Jest to bowiem tańsza łatwiejsza do zrealizowania metoda zgromadzenia pieniędzy niż kredyt. Kolejną zaletą obligacji jest to, że mogą mieć one stałe oprocentowanie, co pozwala na dokładne wyliczenie wszystkich kosztów związanych z ich emisją. Dużo trudniej jest oszacować koszty kredytu, który ma zmienne oprocentowanie, poza tym banki ostatnio zaostrzyły warunki udzielania pożyczek.