Czym są papiery wartościowe?

Czym są papiery wartościowe?

Na giełdzie papierów wartościowych dokonuje się kupna i sprzedaży właśnie ich. Jednak dla wielu sama nazwa papier wartościowy nic nie daje. Tak naprawdę dzielą się one na akcje, obligacje i wiele innych jednostek, które dają szereg uprawnień. Oczywiście każdy posiadacz akcji może ubiegać się o dywidendę, czyli udział w zyskach spółki, jak również o udział w zebraniach i staje się jakoby współwłaścicielem. Wszystko to jest jednak dokładnie przedstawione w posiadanym dokumencie. Papiery wartościowe zazwyczaj była dokumentami, ale obecnie są one dokumentami wirtualnymi, które zostają przypisane do określonego rachunku inwestycyjnego gracza. Papiery wartościowe dają możliwość do udziału w zyskach lub otrzymania określonej sumy pieniędzy po czasie wygaśnięcia umowy pożyczkowej. Zazwyczaj obligacje dają taką gwarancję, ze po pewnym czasie ich właściciel odzyska swój wkład plus dodatkowy procent, który był mu obiecany po określonym czasie. Obrót papierami wartościowymi, tak naprawdę stanowi obrót pieniędzmi, które przejmują spółki w celu poczynienia określonych inwestycji i rozwoju firmy, a akcjonariusze udzielają ich tych kwot. Oczywiście akcje te mogą ciągle wędrować i zmieniać swoich właścicieli w przeciwieństwie do obligacji, które kupuje jedna osoba. Na tym rynku można zarabiać i tracić, jak na każdym innym.