Rodzaje kredytów

Kredyty w walutach obcych

Rodzaje kredytów – W ostatnich kilkunastu latach wiele osób w Polsce zaciągnęło kredyty, przede wszystkim hipoteczne, w walutach obcych. Do najpopularniejszych walut, w których zaciągane były kredyty, należą frank szwajcarski, dolar amerykański i euro. W momencie zaciągania kredyty te sprawiały wrażenie bardzo atrakcyjnych. Raty ich były niższe niż kredytów zaciągniętych w złotówkach. Jednak w wyniku wahań polskiej złotówki sytuacja się odwróciła. Najbardziej ucierpieli na tym ci, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim, ponieważ jego kurs najbardziej się zmienił względem złotego w ostatnich latach. Dla przykładu jeszcze kilka lat temu frank szwajcarski kosztował około dwóch złotych, a czasem nawet mniej. Obecnie kosztuje prawie trzy i pół złotego. To oznacza, że kredytobiorcy we franku szwajcarskim płacą raty niemal dwukrotnie wyższe, niż w momencie zaciągania kredytu. Tracą bowiem na wymianie walut. Wszystkiemu winne są częste wahania kursów złotego, wynikające z problemów gospodarczych Polski. Gdyby polska gospodarka była stabilniejsza, wówczas i waluta naszego kraju nie przeżywałaby tak częstych i dużych wahań kursów. Rzecz jasna kredytobiorcy we franku szwajcarskim i innych walutach obcych byli ostrzegani, że biorą na siebie ryzyko walutowe, czyli wahania kursów walut, jednakże prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że te zmiany przybiorą tak niekorzystny obrót, na tak dużą skalę.