Kurs złotego a handel Polski

Kurs złotego a handel Polski

Kurs polskiego złotego ma bardzo duży wpływ na wymianę handlową Polski. Przede wszystkim chodzi tu o opłacalność eksportu oraz importu w warunkach zmieniającego się kursu naszej waluty. Dla przykładu, jeśli polski złoty się umacnia, jego kurs jest wyższy w stosunku do innych walut, wówczas jest to niekorzystne dla polskiego eksportu, ponieważ zagraniczni nabywcy polskich towarów płacą w walutach obcych, więc polscy producenci mniej zyskują na wymianie tych walut na polską złotówkę. Zjawisko umacniania się polskiej waluty jest z kolei korzystne dla polskiego importu, ponieważ polscy nabywcy zagranicznych towarów mniej zapłacą za wymianę polskiej złotówki na walutę zagraniczną. Gdy z kolei polska złotówka traci, jej kurs spada, jest odwrotnie. Korzysta na tym polski eksport, traci zaś polski import. Dlatego kształtowanie polityki pieniężnej powinno zawsze odbywać się w sposób przemyślany, tak by waluta była w miarę stabilna i nie było większych wahań kursów. Wówczas zarówno eksport jak i import rozwija się stabilnie, bez większych wahań czy strat. Dla kraju rozwijającego się, jakim jest Polska handel jest rzeczą niezwykle ważną, więc należy dbać o jego stabilny rozwój. Jednym ze sposobów jest utrzymywanie polskiego złotego na stabilnym kursie. To jest wielkie zadanie dla władz państwowych.