O emisji akcji

O emisji akcji

Wśród zagadnień związanych z inwestowaniem na giełdzie znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi emisji akcji. Z pewnością warto poświęcić im przynajmniej kilka słów gdyż ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji. Jest to emisja założycielska oraz tak zwane kolejne emisje. Emisja założycielska ma związek z tworzeniem nowej spółki. To bowiem wtedy wydawane są akcje na drodze emisji założycielskiej. Aby akcje mogły zostać objęte należy złożyć oświadczenie, które ma formę aktu notarialnego. W oświadczeniu tym musi znaleźć się zgoda akcjonariusza na zawiązanie spółki. Trzeba w nim również zawrzeć statut spółki. Akcjonariusz wyraża również zgodę na objęcie akcji. Trzeba pamiętać, że w akcie takim znajdują się określone dane osoby oraz informacje, które dotyczą liczby oraz rodzaju akcji. Zawiera się w nim również cenę emisyjną akcji oraz ich wartość nominalną a więc informacje o naprawdę wielkim znaczeniu. Kolejne emisje mają z kolei miejsce wtedy, kiedy następuje podwyższenie zakładowego kapitału. W tym przypadku spółka istnieje więc już od jakiegoś czasu. Tutaj mamy do czynienia z zapisami na akcje za pomocą specjalnego formularza. Udostępniany jest on przez władze spółki. W tym wypadku również muszą znaleźć się ściśle określone informacje takie jak na przykład wartość nominalna akcji.