Czym jest GPW?

Czym jest GPW?

Giełda Papierów Wartościowych, czyli właśnie GPW, to nic innego jak miejsce, gdzie można dokonać transakcji – kupna lub sprzedaży. W tym przypadku osoby działające na jej obszarze, decydują się na inwestycje w określony i wybrany przez siebie, po dokładnej analizie rynku, tzw. instrument finansowy czyli wszelkie papiery wartościowe. Do tej kategorii zaliczane są między innymi akcje różnych spółek, prawa do akcji, obligacje Skarbu Państwa czy określone kontrakty terminowe np. na kursy walut. Aby przystąpić i móc uczestniczyć w inwestycjach, należy zarejestrować się w wybranym biurze maklerskim i założyć w nim rachunek. Nie jest to konieczne jedynie w przypadku pierwszych emisji, czyli akcji na rynku, zwanym w terminologii giełdowej, pierwotnym. Jeśli jednak dana osoba zamierza inwestować i temu właśnie poświęcić czas, pośrednik będzie niezbędnym towarzyszem wszelkich podejmowanych działań. Na początku na posiadane w biurze maklerskim konto, należy wpłacić kwotę, którą chcemy zainwestować w działania na giełdzie i to ona właśnie umożliwi dokonywanie wszelkich zaplanowanych transakcji. Wszelkie zlecenia, które chcemy zrealizować, wykonywane są przez wybranego pośrednika. W dobie Internetu jest to o tyle proste, że wydawanie poleceń realizacji danych przedsięwzięć, może odbywać się z każdego, dogodnego dla inwestora miejsca.