Decyzja o inwestowaniu samodzielnym

Decyzja o inwestowaniu samodzielnym

Inwestor giełdowy ma do wyboru, czy chce inwestować samodzielnie, czy powierzyć to zadanie profesjonalistom. Samodzielny zakup akcji wiązać się może z dużym ryzykiem , szczególnie gdy inwestor giełdowy jest debiutantem i nie orientuje się dobrze w regułach obowiązujących na rynku papierów wartościowych. Z drugiej strony, początkujący samodzielny inwestor w obecnych czasach nie jest narażony na wysokie koszty korzystania z usług biura maklerskiego. Wiele tego typu instytucji proponuje bowiem bardzo dogodne warunki finansowe, nawet dla osób niedysponujących początkowo dużymi środkami. Często jest tak, że całkowite koszty korzystania z usług domu maklerskiego są niższe niż zakup funduszy akcyjnych w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto rynek usług maklerskich w Polsce dynamicznie się rozwija, dzięki czemu drobni gracze giełdowi mogą elastycznie zarządzać posiadanymi akcjami. Są często w lepszej sytuacji niż potężni gracze giełdowi, gdyż mogą łatwiej jednorazowo sprzedać cały pakiet akcji. Drobni inwestorzy nie są ograniczeni żadnymi limitami ustawowymi, mogą więc teoretycznie dokonać zakupu i sprzedaży wybranych akcji w dowolnym momencie, co pozwala im uniknąć corocznych opłat za zarządzanie aktywami. Ponadto samodzielny inwestor nie musi dokonywać stałych wpłat i sam decyduje o wysokości wykładanych na początek środków finansowych.