Forex

Forex

Forex jest szeroko rozumianym rynkiem walutowym. Nazwa pochodzi od angielskich słów foreign Exchange, które dosłownie oznaczają obce wymiany. Wymiana dotyczy rynku walutowego, natomiast obce są tutaj różnorodne waluty innych krajów. Rynek walutowy Forex stał się bardzo szybko jednym z liderów prowadzących działalność w zakresie walutowym. Obecnie jest to największy rynek na świecie. W danych statystycznych wynika, że obroty danego rynku sięgają kwoty 4,5 biliona dolarów amerykańskich dziennie. To dla każdego człowieka niewyobrażalna suma pieniężna. Głównym założeniem rynku Forex jest jego lewarowość. Oznacza to, że istnieje potężna różnica pomiędzy obrotami firmy, a zaangażowanymi środkami. Dokonywane w ramach jego działalności transakcje charakteryzują się zaangażowaniem środków finansowych na poziomie 0,2 procent wartości danej wymiany. Mimo tak nieznacznego zaangażowania środków giełda Forex wykazuje o wiele większe wysokości obrotów, aniżeli inne giełdy papierów wartościowych działające na rynkach. Stałych użytkowników giełdy Forex nazywamy popularnie foreksowcami. To właśnie dzięki nim giełda osiąga tak znaczne wyniki. Wkład foreksowców określany jest na poziomie 20 procent. Pozostała część to działalność banków oraz osób prywatnych. Popularność danego rynku walutowego zapewnia dostępność wielu walut. Można zatem dokonać sprzedaży albo zakupu produktów aktualnie potrzebnych na określone cele. Ponadto nie zdarzyły się jeszcze przypadki braku danej waluty co sprawia, że Forex stał się instytucją wykazującą znaczny stopień płynności finansowej. Niestety powyższe założenia dotyczą wyłącznie dużych zleceń. Rynek giełdowy Forex nie zajmuje się drobnymi i nieznacznymi transakcjami. Nie można zatem traktować do jako zamiennik popularnego kantoru wymiany walut. Rynek finansowy Forex jest instytucją działającą w skali globalnej. Oznacza to, że możemy korzystać z jej potencjału we wszystkich krajach całego świata. Globalny charakter giełdy nie powoduje, że posiada ona także globalnego nadzorcy. Nie ma jednej instytucji kontrolującej jej działania oraz transakcje. Możemy zatem powiedzieć, że jest to działalność zdecentralizowana. Wśród różnorodnych instytucji kontrolnych możemy wyróżnić polską Komisję Nadzoru Finansowego albo, na przykład, angielską Financial Services Authority. Reasumując należy stwierdzić, że rynek Forex jest jednostką cechującą się szeroką samodzielnością w podejmowanych działaniach. Jest również ogólnie oraz łatwo dostępną dla wszystkich zainteresowanych giełdowiczów.