Indeksy giełdowe rożnych krajów

Indeksy giełdowe rożnych krajów

Każdy kraj, liczący się na mapie inwestycji, posiadający własną giełdę papierów wartościowych, ma także specjalne indeksy, które stanowią swoiste mierniki sytuacji ekonomicznej w danym kraju. Niektóre indeksy uwzględniają wszystkie akcje – tak jest w przypadku Warszawskiego Indeksu Giełdowego WIG, niektóre pokazują tylko jakąś część rynku, jego reprezentację – np. WIG20, czyli indeks 20 największych spółek giełdowych. Najważniejszym wskaźnikiem jest indeks giełdy nowojorskiej Dow Jones, znany jako DJIA, w którego skład wchodzi 30 spółek, m.in. Coca-Cola czy IBM. Z kolei Indeks S&P 500 o indeks Standard & Poor’s 500 zawiera w sobie 500 spółek, z czego 400 to spółki przemysłowe, 40 – użyteczności publicznej, kolejnych 40 to banki i instytucje finansowe, z pozostałe 20 należy do branży transportowej. W Niemczech najważniejszym indeksem jest DAX, oparty na 30 największych spółek, notowanych na niemieckiej giełdzie, które skupiają 60% kapitału wszystkich niemieckich spółek. Londyński indeks FTSE-100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) powstał w 1984. Indeks Nikkei 225 to indeks japońskiego rynku, znany od 1995 roku, obejmuje 225 najlepszych japońskich spółek, notowanych na tokijskiej giełdzie, a sam indeks Nikkei jest najstarszym indeksem na japońskiej giełdzie – zaczęto go obliczać w maju 1949 roku.