IRR

IRR

Decydując się na własny biznes musisz ocenić ryzyko inwestycyjne i to czy przedsięwzięcie będzie przynosić zyski. Początkowo są to tylko założenia i szacunki, jednak po jakimś czasie przychodzi pora na zrewidowanie swoich planów i strategii. Służy temu wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Wzrost stóp procentowych jest negatywnie odbierany przez wszystkich którzy mają zaciągnięte kredyty, czyli większości społeczeństwa. Jeśli chodzi o stopę IRR ma się to nieco inaczej niż w przypadku kredytów. Porównywana jest ona bowiem do stopy granicznej. Im wyższa jest wartość IRR, tym przedsiębiorca może szerzej się uśmiechać, gdyż oznacza to że przedsięwzięcie zaczyna przynosić profity. Dzięki tej metodzie porównuje się ze sobą poszczególne lata realizacji danego projektu. W ten sposób widoczne są tendencje na najbliższe miesiące, tak więc możliwe jest poczynienie konkretnych planów. Jeśli okazuje się, że inwestycja dzięki wysokiemu poziomowi IRR w stosunku do stopy granicznej jest wyższa można już odtrąbić sukces. Bilansowanie zysków i strat jest podstawą działalności gospodarczej. Bez niego niemożliwe byłyby bardziej złożone inwestycje, a i rynek szybko by się załamał. Korzystanie ze sprawdzonych metod ekonomicznych sprawdzania rentowności jest konieczne.