Korzyści z obligacji korporacyjnych

Korzyści z obligacji korporacyjnych

Prywatne przedsiębiorstwo, które ma plany zaistnienia na rynku papierów wartościowych, nie musi decydować się od razu na emisję akcji i wejście na giełdę. Jednym z możliwych rozwiązań jest prawo do akcji, które jest przygotowaniem do debiutu giełdowego i może być dobrą okazją dla inwestorów Takie działania mogą przyjąć formę emisji obligacji z prawem do pierwszeństwa do zakupu akcji lub obligacji zamiennych na akcje. Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) to coraz częściej wybierany przez inwestorów produkt finansowy. Ten rodzaj obligacji to tak jak każda inna obligacja papier dłużny stwierdzający określona ilość pieniędzy pożyczonych przez firmę od osoby fizycznej. Emitowane są w określonych nominałach i zwykle ze stałą stopą oprocentowania, które jest większe w porównaniu z obligacjami Skarbu Państwa. Dodatkową właściwością obligacji korporacyjnych jest opcja call, którą zwykle zawierają, a polegającą na możliwości wykupienia przez emitenta konkretnej ilości obligacji przed zakończeniem okresu wykupu. Tego rodzaju obligacje w ostatnich 2 latach cieszyły się dużą popularnością jako przynoszące zyski. Nie zawsze jednak profity są bezpieczne i pewne, jak pokazują dobitnie przykłady spółek ogłaszających bankructwo. Inwestor, który kupił ich obligacje ma małe szanse na odzyskanie pieniędzy.