Lepsze długoterminowe inwestowanie

Lepsze długoterminowe inwestowanie

Inwestycje giełdowe mogą przynieść w przyszłości znacznie większe zyski, niż np. lokowanie pieniędzy w bankach. Jednak ten sposób pomnażania funduszy jest dużo bardziej ryzykowny. Mimo iż nie da się naukowo przewidzieć, które inwestycje będą najbardziej opłacalne, to można spróbować zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szanse na giełdowy sukces. Udowodniono, że najlepszym sposobem na zwiększenie funduszy są inwestycje długoterminowe, trwające minimum 3 lata. Im dłuższy czas trwania inwestycji akcyjnej, tym lepiej dla inwestora, gdyż zmniejsza się ryzyko poniesienia strat. Inwestorzy skupiają się na wyszukaniu spółek, które przyniosą akcjonariuszom jak największe zyski przy długim terminie trwania inwestycji. Inwestor, dokonując wyboru, powinien zwrócić szczególną uwagę na wysokość wypłacanych przez firmę dywidend, stabilność zysku, sumę zwrotu z kapitału, wycenę firmy i działania zarządu, które powinny być korzystne dla akcjonariuszy. Zaleca się, by inwestorzy planujący długoterminowe inwestycje, przy wyborze spółek kierowali się zasadami stworzonymi przez Warrena Buffeta, Benjamina Grahama i Philipa Fishera oraz, oczywiście, zdrowym rozsądkiem. W osiągnięciu dużego zysku pomoże agresywna polityka inwestowania, polegająca na zainwestowaniu 65 proc. kapitału w 5-10 spółek na giełdzie, a pozostałej kwoty w wybrany fundusz rynku pieniężnego, który daje możliwość szybkiego i bezpiecznego wycofania pieniędzy.