Obligacje hipoteczne i obligacje przedsiębiorstw

Obligacje hipoteczne i obligacje przedsiębiorstw

Obligacje hipoteczne, jak wskazuje ich nazwa, mają zabezpieczenie w postaci nieruchomości, a emitowane są przez różne agencje rządowe, do których owe nieruchomości należą. W Polsce są raczej nieznane, popularne za to są w Stanach Zjednoczonych, dają nieco większe zyski niż bony skarbowe. Obligacje korporacyjne, zwane także obligacjami przedsiębiorstw, które nie dają prawa do decydowania o losie spółki, ponieważ takie prawo dają akcje emitowane przez przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony gwarantują, że pożyczone pieniądze będą oddane razem z odsetkami. Gwarancją na zwrot gotówki jest tutaj albo jakaś instytucja (np. bank), majątek spółki albo tylko przez gwarancję, wynikającą z dobrego imienia spółki czy jej notowań. Są także znane obligacje tandetne, znane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a ich zakup ma pomóc w sfinansowaniu przejęcia większej spółki. Jednak fakt, że obligacje tandetne mają służyć finansowaniu przejęć innych spółek, powoduje, że są one obarczone wysokim ryzykiem i docelowo może stać się tak, że zamiast przejęcia firma zbankrutuje, co z kolei przełoży się na niewypłacalność za obligacje. Euroobligacje emitowane w danym kraju z reguły są denominowane do kursu innej waluty niż waluta kraju, w którym są emitowane. Ich emisją zajmują się rządy różnych państw czy Bank Światowy.