Obligacje sposobem zarabiania

Obligacje sposobem zarabiania

Obligacje, czyli papiery wartościowe zobowiązujące eminenta do spłacenia długu wobec ich właściciela, są popularnym wśród Polaków sposobem pomnażania pieniędzy. Są one bardziej ryzykowne niż tradycyjna lokata, nie wiążą się jednak z aż takim niebezpieczeństwem jak np. kupowanie akcji. Obligacje emitowane przez znane, mające ustabilizowaną na rynku pozycję przedsiębiorstw i instytucje, są raczej pewnym i bezpiecznym sposobem uzyskiwania stabilnego, regularnego dochodu. Tego rodzaju papiery wartościowe mogą się od siebie różnić wysokością oprocentowania, a to właśnie od stopy oprocentowania uzależniony jest późniejszy zysk. Do wyboru są obligacje ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. W tym drugim przypadku jest ono uzależnione od inflacji lub stopy rentowności bonów skarbowych. Wypłata sumy odsetek dokonywana jest np. co pół roku lub raz na kwartał. Suma kapitału z kolei może być wypłacona jednorazowo lub w ratach. Bezpieczeństwo inwestowania w obligacje jest tym większe, im bardziej godny zaufania jest emitent. Największym zaufaniem cieszy się skarb państwa, ponieważ jest jednym z największych podmiotów na rynku, dysponującym ogromnym majątkiem i dochodem rocznym. Ryzyko inwestycji uzależnione jest od pozycji eminenta na rynku i może wzrastać w przypadku np. kryzysu w danej branży, jednak długoterminowe inwestycje są z reguły bezpieczne i odporne na krótkotrwałe załamania.