Obligacje w wielu wydaniach

Obligacje w wielu wydaniach

Szeroki wybór papierów i instrumentów finansowych, jaki oferują dzisiejsze rynki może powodować zawrót głowy u niejednego inwestora, nawet jeśli zna on owe rynki od podszewki. Wystarczy przyjrzeć się obligacjom, które są stosunkowo proste i stare jak same rynki finansowe. Pierwsze rozróżnienie ich rodzajów związane jest z typem emitenta, stąd mamy do czynienia z obligacjami skarbowymi, municypalnymi, korporacyjnymi i hipotecznymi. Obligacje mają różne okresy wykupu i zmienne lub stałe oprocentowanie. Inne zestawienie obejmuje obligacje kuponowe i zerokuponowe, a także obligacje sprzedawane z opcjami dodatkowymi, jak wymienne i zamienne. Oprócz tego istnieje podział ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego mierzony rankingiem z odpowiednimi oznaczeniami. Takie bogactwo dostępnych środków może wywołać wątpliwości, które oferta jest najbardziej wartościowa. To z kolei jest względne i zależy od wielu czynników, w tym od naszej strategii inwestycyjnej. Dobrze jest zadbać o zalecaną prze doradców dywersyfikację portfela inwestycyjnego, polegającego na skupowaniu różnego rodzaju papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Jeśli chodzi o obligacje, to inwestycją bezpieczną, gwarantowaną przez rząd, są obligacje Skarbu Państwa, jednak zyski z nich mogą nie wydawać się imponujące.