Powszechny Zakład Ubezpieczeń – spółka WIG20

Powszechny Zakład Ubezpieczeń – spółka WIG20

PZU jest spółką, która posiada udziały w indeksie WIG20. Sektor finansów obejmuje 51,45% całego indeksu, z czego ubezpieczenia mają tylko jednego, monopolistycznego reprezentanta. Jednak PZU obejmuje 14,03% udziałów w notowaniach prowadzonych przez WIG20. To jedna ze starszych firm na polskim rynku – jej początki sięgają już lat dwudziestych XX wieku, czyli czasów II RP. W grudniu 1991 roku jednostka przeszła restrukturyzację – z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń powstał Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Miało to oczywiście związek ze zmianą formy własności spółek i struktury rynku po wprowadzeniu ustroju demokratycznego. PZU to jednostka dominująca wobec wielu innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. Trzy podstawowe segmenty działalności ubezpieczeniowej PZU to: ubezpieczenia majątkowe i osobowe (PZU), ubezpieczenia na życie (PZU Życie) i otwarty fundusz emerytalny (OFE PZU). Ponadto do jego usług należą również: tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzanie aktywami. Aktywność PZU koncentruje się głównie w Polsce, chociaż źródłem 2% udziałów całej grupy są spółki na Litwie i Ukrainie. Spółka posiada największą sieć placówek sprzedażowo-obsługowych spośród wszystkich polskich ubezpieczycieli. Z jej usług korzysta 16 mln klientów. PZU to z pewnością jedna z najstarszych i najlepiej rozpoznawalnych marek w naszym kraju.