Spadki cen w trakcie hossy

Spadki cen w trakcie hossy

Analiza wszelkich dostępnych informacji na temat notowań, odczytywanie wskaźników giełdowych czy indeksów, musi odbywać się globalnie, czyli należy patrzeć na wszystkie dane całościowo i, dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi ważnymi wiadomościami, podejmować decyzję dotyczące kupna określonych papierów wartościowych, niezależnie od naszego wyboru, czy mają to być akcje czy obligacje. Jest to o tyle ważne, że trzeba pamiętać, iż sytuacja na giełdzie nigdy nie jest stabilna – w okresie hossy, zauważalne są często mylące spadki cen akcji, natomiast w okresie bessy, może zdarzyć się czas, kiedy akcje podrożeją. W terminologii giełdowej taka sytuacja nazywana jest korektą i należy zawsze brać ją pod uwagę, podczas planowania wydatków na określone papiery wartościowe, bądź w momencie chęci ich sprzedaży. Ważne jest również śledzenie kursów walut, które są zmienne i często istnieje możliwość zarobienia większych pieniędzy, jeśli również ten czynnik zostanie przez nas wzięty pod uwagę. Wszystko więc sprowadza się do tego, że inwestując na giełdzie, dobrze jest posiadać niezbędny instynkt, który pozwoli podejmować najlepsze decyzje, ale również dużą wiedzę ekonomiczną i gospodarczą, aby stanowiła ona fundament największych inwestycji i pozwoli na wzrost zysków osoby działającej na GWP.