Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Każdy przedsiębiorca dąży do rozwoju własnej działalności. Niemniej jednak nie zawsze posiada na ten cel określone środki. Dlatego chętnie wchodzi w spółkę z innym podmiotem, który posiada odpowiedni kapitał. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa utworzona z dwóch spółek działa na rynku w ramach wspólnej działalności gospodarczej. Ponieważ komandytariusz, nie wnosi żadnych środków materialnych, którego wkładem jest wartość intelektualna, jego pomysłów, która jednak nie jest mierzalną w gotówce. Niemniej jednak chodzi o to, że ktoś kto ma pomysł ale nie ma odpowiednich środków, wchodzi w spółkę z tym, który już dorobił się na rynku i posiada odpowiedni prestiż, a także historię. Dzięki temu spółka może zawierać kolejne transakcje, pod którymi podpisuje się spółka zoo. Ponieważ odpowiada za stan finansów firmy do wysokości wniesionego wkłady własnego czuje się za nią odpowiedzialna, gdyż w razie niepowodzenia straci swoje środki. Z kolei spółka komandytowa w przypadku wygenerowania dużych długów, przewyższających wkład własny spółki zoo, odpowiada za wszystkie długi powyżej tej kwoty z własnej kieszeni. Każda strona w spółce ma więc swoje motywacje aby wszystko poszło jak należy.