Sposób powiększania swojego kapitału

Sposób powiększania swojego kapitału

Gra na giełdzie to dość ryzykowny ale kuszący sposób na powiększenie swojego kapitału. Na giełdzie sprzedaje się i kupuje papiery wartościowe, do których zaliczymy akcje, obligacje oraz certyfikaty inwestycyjne. Nie są one typowymi dokumentami spisanymi na kartce papieru, ale istnieją jako swoisty zapis elektroniczny. Nie oznacza to jednak, że zyski i straty są również wirtualne, przeciwnie są jak najbardziej realne. Giełda Papierów Wartościowych, która funkcjonuje w Warszawie i w innych stolicach światowych ma za zadanie ustalenie kursu notowania danych papierów wartościowych. Tak zwane notowania są uzależnione od popytu i podaży. Jeśli popyt na dane akcje jest spory rośnie gwałtownie ich cena, jeżeli natomiast popyt jest niewielki cena akcji spada. Przy spadku cen, warto przeczekać ten trudny okres i nie sprzedawać wszystkiego od razu, można się bowiem narazić na poważne straty. Giełda ma obowiązek codziennego publikowania cen wszystkich akcji. Ponieważ czas na świecie jest różny, maklerzy są zobowiązanie do śledzenia kursu akcji w różnych godzinach. Najbardziej na świcie liczy się giełda w Nowym Jorku i Tokio. To one w znacznym stopniu dyktują ceny akcji światowych. Gospodarka światowa to obecnie system naczyń połączonych i nie ma możliwości, by kryzys w jednym kraju nie wpłynął na sytuację w innym.