windykacja sądowa i windykacja polubowna

windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa – czy zawsze jest ostatecznością?
Osoby, które nie płacą swoich zobowiązań, zarówno jak chodzi o osoby prywatne czy firmy, bardzo często dotyka windykacja sądowa. Jednakże w opiniach wielu specjalistów jest to ostateczne rozwiązanie, i można wcześniej spróbować wykorzystać nieco inne narzędzia do odzyskania należnych pieniędzy. Jedną z możliwości jest między innymi windykacja polubowna, która ma na celu ominięcie całej procedury sądowej jak również idących za nią, często niemałych kosztów. Tutaj można mówić o swoistej pożyczce, której udziela firma windykacyjna w celu spłacenia zaległego zobowiązania. Wówczas dłużnik ma nowe zobowiązanie, tym razem wobec tej właśnie firmy, zazwyczaj jednak na nieco innych zasadach. Obecnie masowa windykacja długów nie jest zjawiskiem nowym, od lat bowiem powstaje na rynku wiele firm windykacyjnych, które zajmują się odzyskiwaniem należności od zalegających z opłatami dłużników. Wiele z nich podpisuje umowy z firmami i wszelkie zaległości związane na przykład z wystawionymi fakturami są ściągane przez konkretną firmę, oczywiście po tym, jak minie ich termin płatności. Bardzo często firmy informują swoich kontrahentów, iż windykowaniem należności dla nich zajmuje się konkretna firma, umieszczając tą informację na wszystkich dokumentach dotyczących płatności.