Zagadnienia terminologiczne w ramach giełdy Forex

Zagadnienia terminologiczne w ramach giełdy Forex

Po pierwsze, na wszelkich platformach Forex spotkamy się z parami walutowymi. Oznacza to, że musimy potrafić odpowiednio rozróżniać podane wartości walutowe oraz rozumieć stosowane oznaczenia. Posiadanie wiedzy o walutach bazowych oraz walutach kwotowych stanowi zatem podstawę do podejmowania działań inwestycyjnych na danym rynku walutowym. Giełdy walutowe Forex opierają się także na podwójnych określeniach kupna oraz sprzedaży. Pierwszy uwidaczniany jest pod hasłem Ask, natomiast drugi nosi miano Bid. Aby wiedzieć, gdzie szukać konkretnych informacji finansowych musi poznać wszelkie stosowane skróty oraz określenia. Zależność pomiędzy kupnem a sprzedażą określa nam jednoznacznie wartość spreadu. To również pojęcie związane z inwestowaniem giełdowym. Wykazywanie wartości spreadu dokonywana jest za pomocą tzw. pipsów, czyli dziesięciotysięcznych części kursu. Nie wszyscy umieją wyjaśnić zasadę oraz działanie pipsów. Jak widać rynek walutowy stanowi swój odrębny świat dysponujący własnymi formami komunikowania się. Trzeba zatem wpoić sobie podstawowe definicje oraz wyjaśnienia albo korzystać na bieżąco z dobrze opracowanego słownika tematycznego. Doświadczenie dopiero sprawi, że będziemy mogli swobodnie oraz pewnie operować pojęciami giełdowymi oraz komunikować się za pomocą giełdowego języka specjalistycznego.