Cechy i funkcje obligacji

Cechy i funkcje obligacji

Obligacje pełnią w gospodarce określone funkcje. Należy do nich funkcja pożyczkowa, pozwalająca eminetowi na zaciągnięcie długu jednocześnie u kilku wierzycieli. Eminent w momencie wykupu obligacji zaczyna dysponować kapitałem aż do umorzenia obligacji, czyli spłaty długu. Kolejna funkcja, to możliwość lokowania funduszy – nabywca obligacji po prostu w ten sposób lokuje swoje środki pieniężne. Poza tym obligacje pełnią rolę środka płatniczego, dzięki któremu można spłacać zobowiązania. Obligacje dają nabywcom i emitentom dość spory zakres swobody w podejmowaniu decyzji. Pozwala to nadać poszczególnym obligacjom różne cechy, zależnie od wymagań właściciela i eminenta pod tym względem. Istnieje jednak kilka stałych cech, które charakteryzują wszystkie obligacje. Należy do nich wartość nominalna, czyli suma, jaką emitent zobowiązuje się wypłacić obligatariuszowi po upływie wyszczególnionego terminu. Do właściwości niezmiennych należy też termin wykupu, który zawsze jest ustalany na początku transakcji i zobowiązuje eminenta do spłacenia zobowiązania w wysokości wartości nominalnej. Do stałych elementów należą też odsetki, zwane kuponami, ustalające sumy płacone właścicielowi obligacji w określonych odstępach czasowych do momentu wykupu. Oprocentowanie obligacji uzależnione jest od ich wartości nominalnej.