Co dają akcje?

Co dają akcje?

Inwestowanie na giełdzie opiera się na analizie rynku oraz spółek, które na nim sprzedają swoje akcje. Tak naprawdę większość spółek poprzez sprzedaż swoich inwestycji stara się w ten sposób pozyskać pieniądze na dalsze inwestycje, poprzez sprzedaż swoich akcji, które stanowią źródło do posiadania przez inwestorów jakby części tej firmy. Inwestorzy udzielają wkładu własnego poprzez zakup akcji. Firma w okresie rozliczeniowym wypłaca części udziałowców dywidendę, czyli należność w zyskach. Zatem posiadając akcje dobrze prosperujących spółek można liczyć na stałe dochody oraz zyskać w późniejszym terminie na ich sprzedaży. Każdy gracz na giełdzie, który zdobędzie określoną liczbę akcji danej spółki może także uczestniczyć w zgromadzeniach firmy i decydować o jej dalszych inwestycjach. Tak naprawdę akcje niekiedy dają możliwość pozyskania wkładu w firmę i bycia jej współwłaścicielem. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju akcji i uprawnień, jakie dają swojemu nabywcy. Ponad to kupując ich odpowiednią ilość można przejąć firmę. Jest to znane wtedy, gdy firma zaczyna upadać i w ten sposób chce rozpocząć sprzedaż swoich aktywów. Rynek akcji jest dość bogaty i szeroki, daje wiele możliwości, choć tak naprawdę większość udziałowców i graczy giełdowych skupia się wokół zakupu akcji z perspektywą ich późniejszego zbycia i pozyskania środków na dalsze inwestycje.