Nietrafione inwestycje kilku ostatnich lat

Nietrafione inwestycje kilku ostatnich lat

W ciągu ostatnich 5 lat na większości inwestycji można było co najwyżej stracić jeśli w porę nie wycofało się swoich środków. Pojawiały się bowiem propozycje inwestowania w złoto, także jako fundusze czy produkty strukturyzowane, oparte na indeksie ceny złota, i o ile złoto przez kilkanaście miesięcy pięło się cenowo do góry, o tyle w ciągu ostatnich 6 miesięcy cena złota ustabilizowała się i przestała być jedną z kilku baniek spekulacyjnych. Podobnie produkty, oparte na indeksie cenowym, związanym z miedzią, mogły być bardzo dochodowe przez dłuższy czas, bowiem na giełdach międzynarodowych ceny metali rosły. W Polsce cena miedzi nie spadła gwałtownie, ale dodatkowe opłaty za wydobycie miedzi utrzymują jej ceny w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Na pewno spodziewanych zysków nie przyniosły fundusze inwestujące w spółki polskie, nawet największe typu KGHM czy PGNIG, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa nie dały zarobić wystarczająco dużo, wręcz przeciwnie – indeksy spółek z sektora MSP miały tendencję do zaniżania wartości. Struktury, oparte na indeksach cen ropy naftowej, także pozwalały dobrze zarobić dopóki ceny ropy na światowych rynkach rosły, przy czym obecnie cena ropy ponownie się stabilizuje i ma tendencję spadkową. Każda z tego rodzaju inwestycji pozwalała zarobić tylko przez krótki czas, przy czym na koniec trwania takiego produktu inwestorzy stracili.