Różnorodne narzędzi inwestycyjne

Różnorodne narzędzi inwestycyjne

Osoba planująca rozpoczęcie inwestycji giełdowych, ma do wyboru wiele narzędzi inwestycyjnych. Są to akcje, obligacje, lokaty bankowe itd. Różnią się one stopniem ryzyka. Najbezpieczniejsze są lokaty bankowe, jednak nie przyniosą one inwestorowi spektakularnych zysków. W miarę stabilny zysk zapewniają obligacje, choć tu ryzyko jest już większe. Z największym niebezpieczeństwem wiąże się zakup akcji, ale może on też przynieść najwyższy dochód, oczywiście w przypadku odnoszenia na giełdzie sukcesów. Rozpoczęcie inwestowania w akcje musi być poprzedzone założeniem rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim. Debiutujący inwestor powinien przejrzeć oferty kilku takich instytucji, wybrać spośród nich tę, która najlepiej spełnia jego oczekiwania. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na takie kwestie, jak całkowite koszty założenia i prowadzenia rachunku w danym biurze, marże i prowizje za pośredniczenie w zleceniach, dostęp do dodatkowych usług itd. Trzeba pamiętać, że rachunek maklerski umożliwia kupno nie tylko akcji, ale także obligacji czy innych instrumentów inwestycyjnych. Za dodatkowe usługi oferowane przez biuro maklerskie naliczane są opłaty. Koszty rachunku uzależnione są od stopnia jego złożoności. Najprostsze kosztują do kilkudziesięciu złotych rocznie, z kolei te umożliwiające np. dostęp do bieżących notowań na giełdzie mogą kosztować nawet kilkaset zł rocznie.