Inwestycje w obligacje

Inwestycje w obligacje

W niespokojnych czasach w cenie są inwestycje uważane za bezpieczne, a więc przewidywalne i stabilne. Do takiego rodzaju inwestycji należą obligacje, czyli papiery dłużne emitowane przez państwa, prywatne firmy czy samorządy terytorialne. Dla podmiotów emitujących obligacje jest to sposobem na zdobycie kapitału, pieniędzy na inwestycje czy też załatania dziury budżetowej. Tak się dzieje w przypadku obligacji Skarbu Państwa, które finansują spłatę innych należności. Emitent sprzedając obligacje zaciąga dług u kupujących je kontrahentów. W przypadku obligacji emitowanych przez polski Skarb Państwa do kupna mogą przystąpić dwie kategorie inwestorów. Pierwsza to inwestorzy o statusie osób fizycznych, czyli inwestorzy indywidualni, a obligacje określane są jako oszczędnościowe. Emitowane są co miesiąc i sprzedawane zawsze po cenie odpowiadającej wartości nominalnej (100 zł). Obligacje z drugiej puli dostępne są dla wszystkich bez ograniczeń na rynku wtórnym i można nimi handlować na giełdzie. Obligacje różnią się czasem trwania i oprocentowaniem. Czas ich wykupu to zwykle 2, 4 i 10 lat, a w przypadku obligacji rynkowych możliwe są inne warianty, jak obligacje 3 letnie. Papiery te różnią się oprocentowaniem, które jest zwykle tym większe, im dłuższy jest okres ich wykupu, a gwarantem jest państwo.