Czas na inwestycje

Czas na inwestycje

Inwestycje finansowe zawsze mają w sobie nieodłączny pierwiastek ryzyka i przeznaczone są dla inwestorów, którzy są skłonni je ponosić. Przyjęło się uważać, że poziom ryzyka konkretnej inwestycji jest odwrotnie proporcjonalny do jej intratności wyrażanej zwykle stopą zwrotu. Generalnie na rynku kapitałowym poziom ryzyka jest uzależniony od tego, jakiego jest rodzaju przedmiot inwestycji, a czas to jeden z czynników o decydującym znaczeniu. Aktywa finansowe takie jak akcje i obligacje należą do krótkoterminowych i średnioterminowych, a ryzyko i potencjalny zysk są w ich przypadku zmienne, jednak zawsze mniejsze niż w przypadku inwestycji w instrumenty finansowe na rynkach walutowych. W tym przypadku obie wartości znacznie rosną, co przyciąga inwestorów spekulacyjnych, zainteresowanych bardziej samą grą i jej skutecznością, niż tym jakie jest makroekonomiczne podłoże walut, które składają się na instrumenty finansowe. Na rynku takim jak Forex decyzje podejmowane są w przeciągu ułamków sekund, a obrotu giełdowego nie kontroluje żadna instytucja pokrewna polskiej KNF. Ma to swoje dobre strony, gdyż każdy rynek odpowiada na potrzeby określonych podmiotów, w tym inwestorów, inaczej nie miałby racji bytu. Większa płynność finansowa skutkuje większymi możliwościami zysku w zamian za ryzyko.