Czym są obligacje municypalne

Czym są obligacje municypalne

Istnieją sposoby inwestowania, które nie tylko przynoszą zysk, ale dają pewien emocjonalny bodziec, który związany jest z samymi operacjami na rynkach finansowych. Ryzyko ponoszone przez inwestora może być dla niego czymś ciekawym i wartym wzięcia na siebie. Takich emocji nie dostarczały zazwyczaj obligacje, szczególnie obligacje Skarbu Państwa. Jednak obligacje mają różne formy, zróżnicowane pod względem typu emitenta, okres wykupu, oprocentowanie czy wartość nominalną. Polskie obligacje oszczędnościowe są dostępne tylko dla indywidualnych właścicieli, nie podlegają obrotowi giełdowemu, będąc najlepszą lokatą na przysłowiową czarną godzinę. Z kolei państwowe obligacje rynkowe czy obligacje korporacyjne i municypalne są przedmiotem obrotu giełdowego, który funkcjonuje w ramach w warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i nosi nazwę Catalyst. Wszystkie transakcje przeznaczone są dla dłużnych instrumentów finansowych z uwzględnieniem również obligacji spółdzielczych, emitowanych przez banki spółdzielcze, czy listów zastawnych. Jest to o tyle wyjątkowy rynek, że nie stawia wielu ograniczeń emitentom akcji. Może być nim tak duże miasto, jak i mały powiat, czy też duża spółka giełdowa czy niewielka spółka akcyjna. Obligatariusze mogą dzięki temu zwiększyć dywersyfikację swojego portfela.