Akcje zawsze w cenie

Akcje zawsze w cenie

Według znawców tematu stopień rozwoju rynków kapitałowych świadczy o sile gospodarczej państwa. Giełda klasyfikowana jest jako podstawowa forma tego rynku, stanowi odzwierciedlanie stanu gospodarki, tego co w niej najlepsze. Jest także barometrem nastrojów, które wskazują rozwój sytuacji finansowej i gospodarczej. Rynek kapitałowy daje korzyści obu stronom transakcji handlowej, która dokonuje się na giełdzie. Inwestor kupujący akcję spółki dąży do uzyskania korzyści kapitałowych, co jest o tyle nietypowe, że inwestycja zawsze zawiera element ryzyka. Bierze się ono z tego, że zakupione akcje spółki, które w oczekiwaniu inwestora miały zwyżkować, przynosząc zyski przy ich sprzedaży, mogą nieoczekiwanie zanotować mocne spadki notowań. Zagrożenie łączy się też z perspektywą czasową, jak występuje przy nabywaniu i zbywaniu papierów, ponieważ inwestor może być zmuszony do sprzedaży akcji w niedogodnym momencie, gdy ich kurs cenowy jest niższy niż spodziewany lub niższy od ceny kupna akcji. Można powiedzieć, że wszystko to sprowadza się do dwóch pytań, z których jedno zadaje analiza fundamentalna, czyli jaki walor sprzedać lub kupić, a drugie dotyczy zagadnienia rozpatrywanego przez analizę techniczną, to znaczy kiedy to uczynić. Ponoszone ryzyko może być złagodzone przez jego dywersyfikację.