FMEA

FMEA

Każda działalność obarczona jest ryzykiem i popełnianiem błędów. Najlepiej popełniać ich jak najmniej, jednak nikt nie jest nieomylny, dlatego stworzono system FMEA. Pozwala on na analizowanie ryzyka wystąpienia błędów i określenie sposobów ich eliminowania. Na każdym etapie od momentu projektowania taka zasada może być wdrożona. Pozwala to na budowanie strategii biznesowych w oparciu o obiektywne przesłanki. Im szybciej zostanie wykryta wada, tym lepiej, gdyż cała partia w przypadku znaczących wad może być wycofywana w porę. Kontrolerzy jakości pracują w oparciu o analizy FMEA. Budując dom i wykrywając wadliwość konstrukcji trzeba wszystko budować od nowa. Podobnie jest z biznesem, który wymaga zaangażowania wielu środków, aby mógł pójść do przodu. Dzięki analizie potencjalnych błędów eliminujemy lub znacznie ograniczamy ryzyko marnotrawstwa, które w biznesie prowadzi do generowania coraz większych kosztów. Sytuacja dochodzi do tego momentu, iż mimo rentowności, generuje ona znacznie większe straty niż wynikałoby to z obiektywnych przesłanek dotyczących sprzedaży i wartości wytwórczej. Eliminowanie błędów z etapu produkcyjnego pozwala przedsiębiorcy nie martwić się o swoje interesy dzięki użyciu profesjonalnych narzędzi analizy.