Forex i podstawowe pojęcia z nim związane

Forex i podstawowe pojęcia z nim związane

Co jakiś czas do naszego kraju napływają różne nowości z światowych rynków finansowych, co roku nieomal zwiększa się możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciach światowych w dziedzinie rynku finansowego – taka możliwość zapewnia uczestnictwo w światowym handlu walutami, czyli na rynku forex. Jest to bardzo specyficzny rynek, rządzący się swoimi, odmiennymi często od przyjętych na innych rynkach finansowych zasadami, wprowadzający szczególne pojęcia, dostępne tylko na tym właśnie rynku. Do takich należą takie słowa jak kwotowanie walut, dźwignia finansowa czy też słowo znane bardzo dobrze przez Polaków spłacających kredyty w walutach obcych, a więc spreed. Specyficzne słowo dla rynku forex to miejsce obrotu, czyli handlowania walutami – w forex nie ma takiego określonego miejsca, bowiem wszystkie transakcje odbywają się drogą elektroniczną, bez fizycznego używania pieniędzy, a jednocześnie bez ram czasowych, jak to jest na poszczególnych giełdach światowych. Można więc stwierdzić, że rynek forex zawsze jest czynny (poza okresem okołoweekendowym), z tego też powodu zachowuje niezwykła płynność. Nie ma w forex tego rodzaju sytuacji, jak widzimy na giełdach światowych, że przez zamknięciem giełdy ktoś zagra w sposób spekulacyjny – tu takie historie nie mają możliwości zaistnienia – czas transakcji jakby trwał ciągle.