Rynek otwarty non-stop

Rynek otwarty non-stop

Transakcje na rynkach finansowych mogą być dokonywane jedynie w czasie ich otwarcia. Wprowadza to nielubiane przez wielu inwestorów ograniczenia i zmniejsza płynność, gdyż transakcje kupna lub sprzedaży nie mogą być dokonywane o dowolnie wybranej przez nich porze. Jest jednak w świecie ekonomii wyjątek: rynek otwarty przez całą dobę. Jedyna przerwa występuje w weekend: od piątku od godziny 22.00 do niedzieli do godziny 23.00 (zgodnie z czasem środkowoeuropejskim). Ci, którzy nieco orientują się w międzynarodowych rynkach walutowych od razu domyślą się, że chodzi o forex, największy na świecie rynek z obrotami sięgającymi nawet 4,5 bilionów dolarów. Charakteryzuje go kilka ważnych z punktu widzenia uczestników tego rynku cech. Przede wszystkim wysoki jest na nim poziom lewarowania, czyli w dużym skrócie wykorzystania mechanizmu dźwigni finansowej do przeprowadzenia transakcji. Oznacza to, że poza gotówką zakupu różnorodnych instrumentów finansowych dokonuje się za pomocą kapitału obcego, pozyskanego z zewnętrznych źródeł, a także pochodzącego z pożyczek i kredytów. Poza tym nie istnieje jednostka nadzorująca obrót forexu, gdyż jest on przykładem rynku zdecentralizowanego. W oczach uczestników największym atutem jest jednak niezwykle ważna i wynikająca z otwarcia forexu non-stop płynność.