Forex rynkiem ryzyka

Forex rynkiem ryzyka

Za jedno ze świętych przykazań inwestycji finansowych uważa się często dywersyfikację ryzyka, które według rożnych interpretacji ma przede wszystkim oznaczać kupno rozmaitych papierów wartościowych na wielu rynkach. Dzięki temu dochodzi do zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego, gdyż przynajmniej w teorii inwestor zachowuje pewien balans pomiędzy akcjami spółek notujących wzrosty a spadkami wywołanymi niespodziewanym kryzysem w innych branżach. W takim portfelu inwestycyjnym wyjątkową pozycję mają inwestycje ulokowane na rynku walutowym, z którymi wiąże się wysoki poziom ryzyka przy możliwie wysokiej stopie zwrotu. Bez wątpienia jednak inwestycje na rynkach walutowych takich jak Forex doradzać można głównie tym bardziej odważnym inwestorom, skłonnym nie tylko do ryzyka, ale i wręcz hazardu. Powodem tego jest to, że rynek ten w istocie jest oparty na spekulowaniu, bez tego elementu nie mógłby funkcjonować. Z zasady rynek walutowy jest tak skonstruowany, że nie tylko handluje się na nim walutami, ale tworzy kurs walutowy, którego notowania stają się przedmiotem transakcji. Forex w znacznej mierze opiera się na przyjmowaniu zakładów dotyczących kursu walut. Dodatkowo waluty jako przedmiot obrotu występują w parach. To giełda z najbardziej płynnymi aktywami, co może być tak zaletą jaki wadą.