Giełda dotyczy wszystkich

Giełda dotyczy wszystkich

Choć mogłoby się wydawać, że osoby, które nie inwestują bezpośrednio swoich pieniędzy w obrót papierami wartościowymi na giełdzie, nie śledzą kursów walut, nie posiadają akcji czy obligacji, nie znają wskaźników GWP, nie interesują się notkami prasowymi dotyczącymi tego obszaru czy nie sprawdzają wiadomości dotyczących hossy lub bessy, nie mają nic wspólnego z notowaniami. Nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że sytuacja na giełdzie dotyczy wszystkich obywateli, także tych, którzy, tylko z pozoru, żyją obok wielkich inwestycji. Zarejestrowanych graczy, którzy czynnie biorą udział w tym obszarze rynku, jest jedynie kilkaset tysięcy, jednak faktyczna liczba osób, których pieniądze znajdują się w obrocie na GWP jest znacznie wyższa. Jak to możliwe? Większość osób dorosłych interesuje się swoją przyszłością, chcą sobie zapewnić godną starość. A co za tym idzie, lokują swoje oszczędności w Otwarte Fundusze Emerytalne. Z pozoru te dwie instytucje, dla przeciętnego człowieka, nie mają żadnego związku, jednak prawda wygląda zupełnie inaczej, ponieważ finanse, odkładane z wynagrodzenia na fundusze typu OFE, inwestowane są na giełdzie i, mówiąc krótko, wchodzą do gry. Z tego też powodu GWP dotyczy wszystkich mieszkańców danego kraju i każdy powinien być zainteresowany notowaniami i obserwować wszelkie zmiany.