Kontrolowanie sytuacji giełdowych

Kontrolowanie sytuacji giełdowych

Inwestowanie na giełdzie wiąże się z trafnym przewidywaniem sytuacji, jakie mogą nastąpić – wzrostów i spadków. Oczywiście, jest to proces w dużej mierze przypadkowy i dlatego też nigdy nie można go przewidzieć ze stuprocentową pewnością, jednak są sposoby, by zminimalizować ryzyko pomyłek. Pomocna może okazać się analiza dokonana na podstawie obliczeń i twardych faktów, a nie sugerowanie się opiniami analityków i specjalistów, gdyż mogą oni ulegać różnym emocjom i pod ich wpływem udzielać porad. Analiza długoterminowa wymaga oparcia się wyłącznie na faktach i ich prawidłowych interpretacjach. Przy inwestycjach długoterminowych kurs akcji i wartość jednostki nie są tak istotne. Dla samodzielnych inwestorów istotne jest systematyczne analizowanie raportów kwartalnych spółek. Stąd można czerpać wiedzę, czy spółki, w które dana osoba zainwestowała, poprawiają wyniki, marże i zyski. Tutaj można też znaleźć ocenę stanu spółek według ich zarządu oraz opis przewidywań co do ich dalszego rozwoju. Analizie podlegają też liczby makroekonomiczne – pozwalają one ocenić, jakie perspektywy są przed daną spółką, czy będzie się ona dalej rozwijać, czy może zaszkodzi jej zmiana kursu złotego. Inwestor powinien także analizować nastroje innych graczy giełdowych na podstawie kursu spółek czy wartości indeksów. Dzięki wyczuciu odpowiedniego momentu można tanio nabyć akcje wartościowych spółek, a także sprzedać swoje akcje wyjątkowo drogo w czasie euforii na giełdzie.