Przemyślany zakup obligacji

Przemyślany zakup obligacji

Kupowanie obligacji właściwie w każdym momencie jest opłacalne, pod warunkiem, że dany inwestor myśli o długoterminowym lokowaniu pieniędzy. Ważny jest także wybór odpowiedniego rodzaju obligacji, który powinien być uzależniony od sytuacji na rynku. Osoba planująca zainwestowanie swoich pieniędzy na krótki okres, np. kilka miesięcy, powinna wybrać inny sposób pomnażania środków. Obligacje są bowiem obarczone pewnym ryzykiem, a zysk jest większy i pewniejszy, jeżeli inwestycja trwa przez co najmniej kilka lat. Ryzyko minimalizuje również fakt, że inwestorzy mają do wyboru różne rodzaje obligacji, wśród których mogą znaleźć te najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Obligacja to papier dłużny, potwierdzający zobowiązanie eminenta do wypłaty obligatariuszom w ustalonym terminie kwoty kapitału oraz odsetek. Najpopularniejsze na polskim rynku są obligacje Skarbu Państwa, ale emitentami są także samorządy czy firmy. Innym kryterium podziału obligacji jest termin ich wykupu. Drobny inwestor ma do wyboru obligacje, które zostaną wykupione w terminie od 1 do 10 lat. Ponadto obligacje mogą się różnić między sobą rodzajem oprocentowania. Na rynku funkcjonują obligacje z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W czasie gdy przewidywany jest spadek stóp, bardziej opłaca się decyzja o kupnie obligacji ze stałym oprocentowaniem.