Giełdy papierów wartościowych

Giełdy papierów wartościowych

Pierwsza giełda towarowa, a ściślej towarowo-pieniężna, powstała w Warszawie w 1817 roku i była pierwszą taką giełdą na ziemiach polskich. W XVII wieku zaczęły się wyodrębniać z giełd towarowych pierwsze twory kapitałowe, które dały podwaliny pod powstanie giełd papierów wartościowych jako takich. Regulacje prawne, dotyczące zawodu maklera, pojawiły się pod koniec XVII wieku w Londynie i Zurychu, ale pierwsza giełda papierów wartościowych powstała w Londynie w 1773 roku. W 1792 roku powstała NYSE, czyli giełda nowojorska, jedna z największych na świecie i jedna z najbardziej znanych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pozwala na handel akcjami, prawami poboru i obligacjami, a sama giełda rozpoczęła działalność w 1991 roku, przy czym na pierwszym notowaniu 16 kwietnia tego roku notowano 5 spółek. Dlatego początkowo sesje odbywały się tylko raz w tygodniu. 8 marca 1994 roku WIG osiągnął rekordową wysokość ponad 20 tysięcy punktów, a notowano na niej tylko 22 spółki. Na giełdzie transakcje mogą być zawierane w sposób ciągły, czyli przez cały czas otwarcia giełdy, albo periodyczny, gdy transakcje zawierane są o określonych porach, przy czym większość giełd działa jednak w systemie ciągłym, a zamontowany system informatyczny pozwala na składanie zleceń także po zamknięciu giełdy. Transakcje zawierane są na sali operacyjnej, powszechnie nazywanej parkietem, a dokonują ich maklerzy po zdaniu specjalnych egzaminów.