Giełda jako rynek dla inwestorów

Giełda jako rynek dla inwestorów

Na rynku, jakim jest giełda papierów wartościowych, przedmiotem dokonywanych transakcji są akcje przedsiębiorstw, papiery dłużne, jak choćby obligacje skarbu państwa i przedsiębiorstw, a także instrumenty finansowe np. opcje. Z giełdą papierów wartościowych najmocniej kojarzone są akcje. Przez wielu inwestorów są one uznawane za najlepszą lokatę inwestycyjną pod względem możliwej zyskowności. Jednocześnie akcje spółek giełdowych zapracowały na powszechną opinię ryzykownych inwestycji, a to za sprawą dużej zmienności notowań giełdowych akcji. W dobie globalizacji ekonomicznej hossa na jednej z giełd w dowolnym miejscu świata, szczególnie tak dużych jak nowojorskie NASDAQ, powoduje spadki cen akcji notowanych na giełdzie warszawskiej czy jakiejkolwiek innej. System naczyń połączonych w światowej gospodarce powoduje, że kryzysy tak lokalne jak i światowe mocno odczuwalne są na giełdach, i na odwrót, krachy giełdowe wpływają na gospodarkę. Do tego dochodzi działalność spekulacyjna wielkich inwestorów indywidualnych czy korporacyjnych, przez którą zwłaszcza mniejsi gracze są bardziej narażeni na niestabilność rynku giełdowego i związane z tym ryzyko strat. Giełda nadal spełnia inną swą rolę, do której została powołana, pozostając dla przedsiębiorstw najlepszym źródłem pozyskiwania kapitału na rozwój.