Historia powstania giełd finansowych

Historia powstania giełd finansowych

Początków międzynarodowej wymiany możemy dopatrywać się już w działalności średniowiecznych kupców. To właśnie oni rozpoczęli procedury zmierzające do ułatwienia możliwości handlowych na skalę światową. Pierwsze kroki w tym zakresie wykazywały się oczywiście niezbyt rozbudowanym rynkiem, aczkolwiek ich sukcesywny rozwój prowadził do coraz większego rynku kontrahentów. Obecny wygląd giełd ukształtował się dopiero na początku XX wieku. Pierwszymi ośrodkami szeroko rozumianych transakcji finansowych stał się Londyn oraz dołączyły do niego, po drugiej wojnie światowej, również Stany Zjednoczone. Te właśnie waluty zyskiwały coraz wyższy poziom wartościowy i stanowić mogły główny punkt wszelakich zabiegów walutowych. Dopiero podpisanie szeregu porozumień pomiędzy krajami spowodowało, że dolar amerykański stał się międzynarodową monetą wszelakich transakcji finansowych. Dopiero w latach siedemdziesiątych nastąpiło uwolnienie walutowe, które umożliwiło powstanie formacji giełdowych. Od tego momentu nastąpił silny rozwój procesów oraz metod giełdowych, który owocuje do dziś dnia. Coraz więcej osób poszukuje szczęścia w danej formie zarabiania pieniędzy. Coraz częstszym problemem staje się również uzależnienie od działań giełdowych. Chęć osiągnięcia zysków finansowych przesłania znamiona racjonalnego myślenia.