Inne rodzaje papierów wartościowych

Inne rodzaje papierów wartościowych

Kiedy rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie zazwyczaj mamy na myśli akcje. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że spółki mogą wydawać nie tylko akcje, ale również kilka innych rodzajów papierów wartościowych. Warto więc w kilku słowach je omówić. Do innych papierów wartościowych, które mogą być emitowane przez spółki zalicza się świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie oraz świadectwa użytkowe. Świadectwa tymczasowe są bardzo zbliżone do akcji. Wydaje się je tym osobom, które wniosły częściową opłatę, która uprawnia do uzyskania akcji na okaziciela. Warto zaznaczyć, że zarówno akcje jak i świadectwa tymczasowe wiążą się z takimi samymi prawami. Jeżeli na konto zostanie wpłacona pełna wymagana kwota to wtedy świadectwo tymczasowe można wymienić na akcje na okaziciela. Świadectwa założycielskie wydawane są osobom, które brały udział w zakładaniu spółki. Przyznawane są one uznaniowo. Dostaję je bowiem te osoby, które wniosły jakieś szczególne zasługi w chwili, kiedy spółka była zawiązywana. Trzeba jednak wiedzieć, że świadectwa założycielskie nigdy nie obowiązują przez okres dłuży jak dziesięć lat. Świadectwo założycielskie daje jego właścicielowi prawo do czerpania zysków ze spółki. Świadectwa użytkowe dostają te osoby, które opłaciły w całości akcje, które następnie zostały umorzone.