Jak zmieniała się gra na giełdzie?

Jak zmieniała się gra na giełdzie?

Gra na giełdzie papierów wartościowych zmieniła się przez lata. Niegdyś ludzie rozpoczynali na nowo otwartych rynkach, jak na przykład Juliusz Słowacki. Jednak musieli oni polegać na informacjach dostarczanych przez bankierów, którzy zajmowali się prowadzeniem takich inwestycji. Nie mieli bezpośredniego dostępu do informacji giełdowych, gdyż ich nie podawały żadne dzienniki, wszystko zależało od kontaktu z bankierami. Oczywiście inwestowanie zawsze wiązało się z ryzykiem. Z czasem rynek ten ewoluował i zaczęły być zamieszczane informacje w prasie. Niestety giełda wiąże się z dużą podatnością na sytuację państw, kryzysy oraz zachowania inwestorów. W ten sposób mamy w historii rozliczne krachy giełdowe, do których ogromu przyczynili się sami inwestorzy wpadając w panikę i sprzedając akcję. Każdy z pewnością pamięta czarny czwartek w Ameryce i masowe samobójstwa ludzi, którzy w jeden dzień stracili dorobek swojego życia. Obecnie dostęp do niezbędnych informacji jest dużo łatwiejszy. Wszystko dzięki internetowi. Ludzie sami dbają o siebie i swoje pieniądze. Prowadzą internetowe konta maklerskie powiązane z internetowym bankiem. Zawsze mają dostęp do informacji oraz możliwość podejmowania decyzji. Nie muszą korzystać z usług maklerów, czy bankierów i szukać gazet z odpowiednim dodatkiem.