Reguły bezpiecznego inwestowania

Reguły bezpiecznego inwestowania

Inwestowanie na giełdzie zawsze będzie wiązać się z ryzykiem. Jednak istnieje kilka reguł, których przestrzeganie zmniejsza niebezpieczeństwo poniesienia wielkich strat w czasie bessy. Przede wszystkim nie należy unikać panice. Jeśli złe emocje wezmą górę nad inwestorem, może on podjąć błędne decyzje, np. o wstrzymaniu się przed zakupem akcji, które w okresie giełdowej paniki tanieją. Poza tym osoba planująca debiut giełdowy powinna najpierw przygotować sobie strategię działania i postępować według jej założeń. Taka taktyka pozwoli łatwiej znieść czas spadków na giełdzie. Zaleca się, by planować inwestowanie długoterminowe, gdyż jest ono obarczone mniejszym ryzykiem. Dobrze jest zapoznać się z sytuacją finansową i profilem działalności spółki, w którą chce się zainwestować. Inwestor musi bowiem wiedzieć, w co inwestuje i jakie są perspektywy rozwoju danej branży, co pozwoli mu podjąć słuszną decyzję o kupnie akcji konkretnej spółki bądź rezygnacji z zakupu, jeśli oceni, że ryzyko jest zbyt wysokie. Z najmniejszym niebezpieczeństwem wiąże się inwestowanie w spółki o długiej tradycji, ustabilizowanej sytuacji finansowej, z dobrymi perspektywami rozwojowymi, pochodzące z branż-pewniaków, takich jak energetyka czy telekomunikacja. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się polityką spółki w zakresie współpracy z akcjonariuszami.