Japońska analiza cen

Japońska analiza cen

W średniowiecznej Japonii stosowano analizę zachowania cen ryżu przy pomocy rysunków przypominających świece. Te proste wykresy zdobyły popularność w ostatnich latach na rynkach giełdowych całego świata. Metoda ta polega na tym, że dana świeca obrazuje zachowanie się cen w wybranym okresie czasu. Można dowolnie przypisać tej świecy wybrany odcinek czasowy, czyli może on trwać od kilku minut do kilku miesięcy. Każda ze świec ma w swej budowie zawartą wartość otwarcia i zamknięcia, a także cenę minimalną i maksymalną dla danego okresu. Ważna jest symbolika kolorów świecy: biały korpus sugeruje, że cena zamknięcia była wyższa niż cena otwarcia, z kolei czarny – odwrotnie – cena zamknięcia była niższa. Końcówka górnego knota daje informacje o wartości maksymalnej ceny, a dolnego – minimalnej w danym czasie. Formację, jaką tworzy grupa świec, można analizować tradycyjnymi zachodnimi sposobami lub przy pomocy japońskich metod, brzmiących nieco egzotycznie i poetycko. Innym pochodzącym z Japonii sposobem analizowania zachowania się cen na rynku są wykresy kagi. Były one stosowane od początku funkcjonowania giełdy. Budową przypominają wykresy punktowo-symboliczne. Na początek zakłada się istotną zmianę ceny, która wskazuje dalszy kierunek rysowania wykresu. W tym rysunku rolę odgrywa także grubość linii. Analizując taki wykres identyfikuje się typowe formacje, które się pojawiają na rysunkach.