Od czego zależą kursy walut

Od czego zależą kursy walut

Kursy walut zależą od wielu czynników. Ponieważ waluty państw są silnie powiązane z gospodarką, zarówno krajową jak i międzynarodową, kursy tychże walut są zależne od gospodarki. Jeśli sytuacja gospodarcza danego kraju jest lepsza lub kraj notuje szybki wzrost gospodarczy, wówczas waluta danego kraju jest mocniejsza. Kursy walut zależą też od konkretnych wydarzeń w obszarze gospodarki lub nawet informacji pojawiających się z dnia na dzień, jak np. informacja o mianowaniu konkretnej osoby na konkretne stanowisko, czy też informacja o debiucie danej firmy na giełdzie, itp. Informacje te wpływają na kursy walut, ponieważ decydują o zainteresowaniu daną walutą ze strony dużych firm. Jeśli konkretnym ogromnym firmom opłaca się inwestować w walutę danego państwa, wówczas waluta na jest silniejsza i pomaga dodatkowo poprawiać sytuację gospodarczą. Ta wspólna zależność powoduje, że gospodarka kraju działa na korzyść lub niekorzyść waluty i odwrotnie. Kursy walut mają duży wpływ na sytuację gospodarczą państwa. Są rzecz jasna waluty stabilniejsze i mniej stabilne. Te stabilniejsze są chętnie kupowane przez inwestorów, co dodatkowo wspomaga ich kurs. Z kolei mniej stabilne waluty nie mogą liczyć na zainteresowanie ze strony większych inwestorów. Mniej stabilne waluty należą do państw o gorszej sytuacji gospodarczej.