Obligacje emitowane przez firmy

Obligacje emitowane przez firmy

Inwestor, który decyduje się wyłożyć pieniądze na zakup obligacji korporacyjnych, czyli emitowanych przez firmy, powinien najpierw dowiedzieć się, na czym one polegają. Na początek definicja samych obligacji. Najprościej rzecz ujmując, są one papierem dłużnym, wskazującym na zaciągnięcie kredytu, tyle że nie od jednego podmiotu, ale od wielu instytucji czy osób. W przypadku firmy wygląda to tak, że akcjonariusz spółki jest jej współwłaścicielem, a obligatariusz – wierzycielem. Od zwykłej pożyczki obligacje różnią się tym, że na samym początku ustalana jest data spłaty całego kapitału, a zanim to nastąpi, dłużnik, czyli firma emitująca obligacje, zobowiązany jest do wypłaty ustalonych odsetek. Od kredytu obligacje różną się więc tym, że dłużnik spłaca tylko odsetki, bez doliczania rat kapitału, który, jak już zostało wspomniane, zostanie zwrócony w ustalonym terminie. Możliwe jest także wypłacenie całej kwoty odsetek w jednej racie, spłacanej przy wykupie obligacji. Jeśli chodzi o oprocentowanie obligacji korporacyjnych, to składa się ono z bazy i marży, może być stałe, indeksowane o wskaźnik inflacji lub zmienne. Trzeba pamiętać o tym, że obligacje z oprocentowaniem zmiennym narażone są na tzw. ryzyko stopy procentowej. Oznacza to, że jeżeli spadają stopy procentowe, to zmniejsza się stopa rentowności obligacji o zmiennym oprocentowaniu.