Kilka słów o akcjach

Kilka słów o akcjach

Rozmawiając o inwestowaniu na giełdzie trzeba zacząć od kwestii najbardziej podstawowych a więc omówienia tego, czym są akcje. Terminem tym określa się papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa dwojakiego rodzaju: majątkowe oraz niemajątkowe. Prawa te są wynikiem tego, że akcjonariusz bierze udział w spółce akcyjnej. Aby akcja została uznana przez prawo musi zostać spisania na piśmie. Muszą w niej zostać również zawarte określone rodzaje danych. Przede wszystkim musi znaleźć się w niej nazwa firmy, ale również siedziba spółki. Akcja nie będzie ważna jeżeli nie znajdą się na niej dane dotyczące sądu rejestrowego i numeru, który został spółce nadany. Z całą pewnością są to niezwykle ważne informacje. Na akcjach zamieszcza się również datę, która jest oznaczeniem dnia zarejestrowania spółki. Nie może zabraknąć także daty wystawienia akcji. Na akcjach umieszcza się również ich wartość nominalną. Dodatkowo trzeba umieścić serię oraz numer akcji a także informacje, które dotyczą wszelkich uprawnień szczególnych, które wynikają z faktu, że daną akcję zakupiliśmy. Jeżeli akcje mają charakter imienny to muszą na nich znaleźć się również informacje dotyczące wysokości wpłaty. Na akcjach nie może również zabraknąć informacji dotyczących różnorodnych ograniczeń w przypadku gdyby właściciel akcji chciał nią rozporządzać.