Na czym polega emisja obligacji

Na czym polega emisja obligacji

Inwestor decydujący się na zakup obligacji, musi wiedzieć o kilku istotnych kwestiach. Jedną z takich rzeczy jest wiedza na temat emisji obligacji. Emisja ta to nic innego jak zaciąganie pożyczki u kilku wierzycieli naraz. Obligacje są więc papierami zaświadczającymi o udzieleniu emitentowi pożyczki i uprawniającymi ich właściciela do pobierania stałego procentu od ich wartości. Zobowiązują więc eminenta do spłaty ustalonej sumy i wypłacaniu stałych odsetek obligatariuszowi. Wysokość odsetek może jednak w pewnych sytuacjach się zmieniać. Dzieje się tak np. w przypadku wysokiej stopy inflacji – wtedy obligacje mają zmienną nominalną stopę dochodu. Inwestowanie w obligacje nie daje więc gwarancji wypłaty stałych, niezmiennych odsetek, ale umożliwia zabezpieczenie wypłacania odsetek na z góry przyjętych warunkach. Obligatariusz, czyli właściciel obligacji, jest wierzycielem eminenta. Obligacje są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym, co oznacza, że wielokrotnie mogą zmieniać właściciela. Wierzycielami stają się więc kolejno osoby, które stają się właścicielami obligacji. Obie role, zarówno obligatariusza, jak i eminenta, wiążą się z określonymi korzyściami. Właściciel obligacji uzyskuje stały, stabilny dochód, a emitent – może zaciągnąć pożyczkę jednocześnie u wielu wierzycieli, często na okres o wiele dłuższy, niż oferują to banki.